Round Table 80 Gotland

Vad är Round Table?

 

Round Table Sverige utgör den svenska grenen av den globala sällskapsklubben Round Table.

 

Det hela började år 1927 i England. Louis Marchesi, en 28-årig medlem i Norwich Rotaryklubb, kände sig ensam i sin åldersklass.

 

Han beslöt att stifta en självständig rörelse för unga män efter Rotaryprincipen. Han hade funnit att yngre män ofta hade svårt att yttra sig fritt i äldres närvaro och att få kontakt med jämnåriga utanför sitt yrke, samt att han saknade det goda och naturliga kamratskapet från skola och militärtjänst.

 

Den 14 mars 1927 stiftade således Marchesi den första klubben i Norwich och från denna har en världsomspännande organisation vuxit ut.

 

Rörelsen spred sig från de brittiska öarna först till Danmark. De första klubbarna i Sverige bildades i Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Kristianstad.

 

Idag finns det dryt 2400 medlemmar, fördelat på 152 klubbar, i Sverige allt ifrån Trelleborg i söder till Kiruna i norr, och det är ett stadigt växande antal medlemmar varje år. Internationellt finns det över 50000 medlemmar i 51 länder!

 

 

Vad gör vi i Round Table?

 

Huvudsyftet med Round Table är egentligen att vi ska ha ROLIGT och träffa människor från olika samhällsklasser, med olika bakgrund och yrken. Det centrala är tanken om ett viktigt nätverk av vänner i princip över hela världen, vilket RT verkligen erbjuder!

 

"Du träffar gamla vänner för första gången"

 

 I Round Table Sveriges matrikel står det att läsa följande om organisationens syfte:

 

Round Table Sverige (RTS) är en idéell sammanslutning med syfte:

 - att främja kamratskap mellan unga män från olika verksamhetsområden

 - att ge medlemmarna ökad kännedom om samhällslivet och om skilda åsikter

 - att understödja fritt och engagerat meningsutbyte

 - att stimulera medlemmarna till kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet

 - att även i övrigt gagna vänskap, förståelse och samverkan mellan människor.

 

Organisationens syften främjas genom anordnande av möten med diskussioner, föredrag och annan verksamhet, genom arbete för internationellt utbyte och genom medlemmarnas aktiva deltagande i nationella och internationella möten. Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom RT-verksamheten.

 

Vårt motto

Round Tables motto är:

ADOPT - ADAPT - IMPROVE

(Upptaga-Anpassa-Förbättra)

 

Vi sysslar med välgörenhet

Round Table är också välkänt för vårt engagemang för de svagare i samhället. Detta är särskilt påtagligt just i England där RT verkligen bidrar till samhället med diverse arrangemang i välgörenhetens tecken.